Dziecko od 3 do 5 roku życia

Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Dorota Sapijaszko, neurologopeda.

Wady wymowy u dzieci poniżej siódmego roku życia

Do najczęściej występujących wad wymowy u dzieci poniżej 7 roku życia zaliczamy

 

  •  dyslalie o charakterze deformacji (zniekształcenie brzmienia) głosek.

Są to:

– Seplenienie. Może dotyczyć głosek z trzech szeregów [ś,ź,ć,dź]; [s,z,c,dz]; [sz,ż,cz,dż]. W czasie artykulacji język wsuwa się między zęby (bocznie lub centralnie).

– Reranie. Dotyczy głoski [r]. Zamiast drgań czubka języka głoska jest wymawiana przez drgania języczka podniebiennego, wargi lub policzka.

– Ubezdźwięcznianie. Polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, czyli bez drgań wiązadeł głosowych np. bada-pada, domek-tomek. Więcej >>

Lepiej… szybciej… więcej… mocniej…

Katarzyna Malinowska-Burchardt, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Rozwój ruchowy a poznawczy

 

Po ukończeniu trzeciego roku życia nasz maluch wkracza w tzw. wiek przedszkolny charakteryzujący się silną potrzebą ruchu. Ów „głód ruchu” (jak to określa J. Strelau) jest powodem ogromnej aktywności motorycznej, a także źródłem nowych, złożonych umiejętności ruchowych. Dziecko opanowuje jazdę na rowerze, hulajnodze, sankach, łyżwach, nartach. Sprawnie skacze, biega, wspina się na drabinki, huśta. Uczy się pływać. Kształtują się złożone sekwencje ruchowe. Potrafi jednocześnie biegać i rzucać piłką, biegać i kopać. Udoskonala się koordynacja drobnych mięśni ręki, co wpływa na wykonywanie wielu prostych, ale precyzyjnych ruchów. Rozwija się samoobsługa i samodzielność. Maluch sam się myje, ubiera i rozbiera, sam je.  Szczególnie dynamiczny rozwój motoryczny przypada na ok. 5 rok życia tzw.  „złoty okres w rozwoju ruchowym dziecka”. Więcej >>

Tabela rozwoju dzieci

Pobierz