Współpraca nauczycieli i rodziców

12 zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami

Roger Prott, Annette Hautumn

12 zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami

Berlin, czerwiec 2003

Współpraca z rodzicami się nie układa? Chcielibyśmy ułożyć ją na nowo,  aby naprawdę zaczęła działać? Lektura poniższego artykułu może być początkiem rewolucji… Więcej >>