Adaptacja

Pierwsze dni w przedszkolu.

Czyli jak ułatwić dziecku i rodzicom proces adaptacji do przedszkola.

Tekst: Ula Malko i Kacper Woźniak

Adaptacja to czas, w którym zarówno dziecko jak i jego rodzice oswajają się z nową sytuacją, jaką jest rozstanie. Dziecko zostaje w przedszkolu a rodzice ruszają sami do swoich zajęć. Więcej >>

Nigdy nie jest za wcześnie

Anna Ciupa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych

W obszarze rozważań nad wczesnym rozwojem dziecka dominują dwie przeciwstawne tendencje. Pierwsza reprezentowana jest przez przedstawicieli instytucji wychowujących dzieci lub osoby zajmujące się edukacją. Wobec licznych problemów pojawiających się szczególnie u progu nauki szkolnej osoby zawodowo zaangażowane w edukację przedszkolną formułują uwagi typu: „teraz jest za późno, należało wcześniej zadziałać, gdyby wcześniej wkroczyć…”. Wyrażają one przekonanie, że gdyby wcześniej w obliczu zapowiadających się trudności zastosowano pewne formy wspierania rozwoju poszczególnych sfer lub wzbogacono środowisko dziecka bądź wprowadzono działania korygujące, dałoby się uniknąć poważnych problemów.

Więcej >>