Programy i koncepcje

Dobry start przedszkolaka

Program wychowania przedszkolnego

Monika Rościszewska-Woźniak

Wstęp

Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci mieszkających na wsi lub pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznoekonomicznym. Zgodnie z badaniami prowadzonymi od ponad 20 lat, dzieci, które mają mniejsze szanse na osiągnięcia w szkole, powinny dla ich wyrównania uczestniczyć w wysokiej jakości zajęciach edukacyjnych już od wczesnego wieku przedszkolnego.

Program „Dobry start przedszkolaka” przeznaczony jest do realizacji w grupach przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego, szczególnie tam, gdzie jest potrzeba i możliwość tworzenia grup różnowiekowych. Będzie więc użyteczny na wsi, a także wszędzie tam, gdzie z różnych powodów przedszkoli nie ma. Więcej >>

Kolejne spojrzenie na to, czego małe dzieci powinny się uczyć.

Lilian G. Katz

Pytanie czego powinno się nauczać powinni sobie zadawać wszyscy nauczyciele na każdym poziomie .W terminach szerokich celów, większość nauczycieli i rodziców zgodzi się, że dzieci powinny uczyć się wszystkiego, co pozwoli im stać się zdrowym, produktywnym, kompetentnym i wiele wnoszącym członkiem społeczności. Jednakże jeżeli chodzi o plany co do najbliższych dni i miesięcy  nie tak łatwo o zgodę.

Odpowiedzi częściowo zależne będą od wieku uczniów. Innymi słowy, pytanie czego, powinno zostać rozszerzone o pytanie kiedy. Podczas gdy odpowiedź na pytanie czego zależna jest od ogólnych celów edukacji, pytanie kiedy zmusza nas do zastanowienia się nad tym,  co wiemy na temat rozwoju i jak to odnosi się do uczenia się. Więcej >>