Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Dorota Sapijaszko, neurologopeda.

Wady wymowy u dzieci poniżej siódmego roku życia

Do najczęściej występujących wad wymowy u dzieci poniżej 7 roku życia zaliczamy

 

 •  dyslalie o charakterze deformacji (zniekształcenie brzmienia) głosek.

Są to:

– Seplenienie. Może dotyczyć głosek z trzech szeregów [ś,ź,ć,dź]; [s,z,c,dz]; [sz,ż,cz,dż]. W czasie artykulacji język wsuwa się między zęby (bocznie lub centralnie).

– Reranie. Dotyczy głoski [r]. Zamiast drgań czubka języka głoska jest wymawiana przez drgania języczka podniebiennego, wargi lub policzka.

– Ubezdźwięcznianie. Polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, czyli bez drgań wiązadeł głosowych np. bada-pada, domek-tomek.

– Nosowanie. Głoski nosowe: m,mi,n,ni,ą,ę – wymawia się jak ustne i odwrotnie – ustne z poszumem nosowym.

 • Dyslalie o charakterze paralalii (zmiany)głosek trudniejszych do wymówienia głoskami łatwiejszymi to najczęściej:

– Parasygmatyzm – zamiana w obrębie trzech szeregów [sz,ż,cz,dż]; [s,z,c,dz]; [ś,ź,ć,dź], np. szkoła – skoła – śkoła.

– Nieprawidłowa realizacja głoski [r] – zamiana na [l] [j] np. rak – lak lub jak.

– Wadliwa wymowa [k] [g] – zastępowanie głoskami [t] [d] np. kapa – tapa, koń – toń.

Przyczyny wad wymowy:

– Nieprawidłowe czynności fizjologiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego: odgryzanie, żucie, połykanie.

– Wady anatomiczne – rozszczep warg i podniebienia, krótkie wędzidełko podjęzykowe.

– Nieprawidłowy zgryz.

– Upośledzenie ostrości słuchu, czasem bardzo małe, niezauważalne przez otoczenie i dziecko.

– Trudności w oddychaniu przez nos, przerost migdałka, alergia.

– Zaburzenia percepcji słuchowej, odpowiedzialne za dokładne słyszenie i interpretację bodźców w mózgu;

– Obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego.

Gdzie szukać pomocy logopedycznej?

- Na terenie żłobka, przedszkola, szkoły.

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie również pracują zespoły wczesnej interwencji zajmujące się maluszkami tuż po urodzeniu.

W przychodniach rodzinnych – potrzebne jest skierowanie od pediatry wówczas wizyta jest w ramach NFZ-tu.

 

W urzędzie gminy można zapytać jak wygląda opieka logopedyczna na terenie gminy.

– W ośrodkach wczesnej interwencji ze skierowaniem od pediatry.

– W prywatnych przychodniach i gabinetach.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Grono.net
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Blip
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • RSS
 • PDF
 • Drukuj
 • email
 • Dodaj do ulubionych

Komentarze są zamknięte.