Archiwum: Lipiec 2011

Dziecko z zaburzeniami rozwojowymi i jego rodzina – pomoc psychologiczna we wczesnym okresie życia

Anna Ciupa – psycholog, kierownik Ośrodka Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rodzice – od pierwszych chwil życia dziecka, naznaczonego niepełnosprawnością – stoją przed trudnym zadaniem wyboru właściwej drogi w wypełnianiu swojej rodzicielskiej roli.

Więcej >>

Doświadczenia chemiczne

Moje pierwsze wspomnienie w związku z eksperymentowaniem dotyczy piany, która powstawała w czasie prania w pralce marki Frania. Zebrałam ją do słoika, słoik zakręciłam i zakopałam w ogródku. Następnego dnia bardzo zdziwiona obserwowałam zamianę piany w wodę. Poinformowałam wówczas moich kuzynów, z którymi się bawiłam, że to „po prostu bąbelki piany popękały i wypuściły ze swego środka wodę” :-) . Więcej >>

proba

Magdalena Korsak – pedagog przedszkolny

 

Od roku szkolnego 2012/ 2013 wszystkie dzieci sześcioletnie obejmie obowiązek szkolny. To, co się zmienia, to wiek, w jakim dzieci rozpoczną naukę szkolną. Od września 2012 roku do pierwszej klasy trafią sześciolatki oraz część dzieci urodzonych w drugiej połowie roku, którzy we wrześniu będą jeszcze kalendarzowymi pięciolatkami. Warto o tej zmianie pamiętać, bo to oznacza, że do szkoły przyjdą uczyć się dzieci o rok młodsze niż dotychczas. Dlatego warto zastanowić się, co dla nas – wychowawców, nauczycieli i rodziców  – oznacza sformułowanie „gotowość dziecka do szkoły”.

Więcej >>

Ulubione aktywności dzieci

Najważniejsze, aby program Grup Zabawowych był konstruowany z myślą o dzieciach oraz dostosowany do ich potrzeb. Potrzeby rozpoznajemy najlepiej, kiedy będziemy uważnie obserwować zabawy dzieci i słuchać tego, co mówią. Ważne, aby towarzyszyć dzieciom, podążać za ich aktualnymi zainteresowaniami i jednocześnie inspirować. Z naszych doświadczeń wynika, że każda Grupa musi sama uzgodnić jak długo i jak często chce/może się spotykać. Nasze grupy zabawowe przeważnie spotykały się jeden-dwa razy w tygodniu na dwie, trzy godziny.

Każde spotkanie Grupy Zabawowej ma swoje stałe i zmienne elementy. Pamiętajmy, by zachować równowagę między powtarzalnością, która zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a nowymi aktywnościami, które stymulują ich rozwój.

Rytm spotkania. Ogólne zasady
 1. Grupa schodzi się, dzieci się bawią (15-30 min)
 2. Początek spotkania – rytuał, np. rodzic z dzieckiem dzwonią dzwonkiem
 3. Zabawa integracyjna i powitanie w kręgu
 4. Zabawy rodziców z dziećmi inspirowane przez konsultanta lub rodziców
 5. Posiłek i 10-15 minut rozmowy dla rodziców inspirowanej przez konsultanta
 6. Swobodna zabawa
 7. Pożegnanie – rytuał w kręgu
 8. Rytuał na koniec, np. dzwoneczek
 9. Sprzątanie (rodzice i konsultanci)
Ulubione aktywności dzieci:
 • zabawy grupowe, śpiewanie;
 • zabawy przy muzyce, taniec;
 • malowanie farbami (własnego ciała, na dużych arkuszach papieru, gąbkami i inne)
 • chowanie się w domku;
 • zabawa w chowanego;
 • zabawa w kąciku kuchennym;
 • przesypywanie piasku, fasoli, guzików, kaszy, mąki itp;
 • słuchanie muzyki;
 • bujanie w kucykach;
 • puszczanie baniek;
 • wydawanie dźwięków (tupanie, potrząsanie, grzechotanie);
 • zajęcia muzyczne + masaż;
 • turlanie piłek;
 • ugniatanie;
 • lepienie;
 • wspólne jedzenie;
 • wysypywanie piłeczek;
 • popychanie kolejki;
 • gra na instrumentach;
 • chowanie się za zawieszoną tkaniną;
 • ciągnięcie innych na kocyku;
 • przebieranie się;
 • ruch – bieganie, skakanie, wspinanie, turlanie;
 • sprzątanie;
 • zabawa w dom;
 • cięcie nożyczkami;
 • odgrywanie ról.

Czym jest grupa zabawowa?

Grupa zabawowa to zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców lub opiekunów pod merytoryczną opieką konsultanta. To propozycja dla dzieci najmłodszych – nawet tych, które mają dopiero kilka miesięcy. Grupa zabawowa skoncentrowana jest na stymulowaniu rozwoju dziecka. Jednocześnie zapewnia rodzicom wsparcie i umożliwia wymianę doświadczeń z innymi rodzicami. Grupy służą rozwojowi dzieci, ale i wzmocnieniu kompetencji rodziców, którzy mają okazję do skorzystania z doświadczenia i wiedzy zarówno konsultanta, jak i innych rodziców.

W grupie zabawowej, w odróżnieniu od innych form opieki nad najmłodszymi, rodzice lub opiekunowie towarzyszą swoim dzieciom podczas zajęć. Służy to nie tylko dobremu samopoczuciu dzieci, ale także pozwala dorosłym rozwijać własne umiejętności i wzmacniać relacje z dziećmi. Rodzice mają szansę odkrywać wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

Grupa ma charakter różnowiekowy – mogą uczestniczyć w niej dzieci od urodzenia do 5 roku życia.

Jak zorganizować grupę zabawową

Informacje znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego: www.frd.org.pl

Co sprzyja zainteresowaniu dzieci projektem badawczym?

Dominik Kmita

Dzieci czerpią z najbliższego otoczenia to, co jest im potrzebne do rozwoju

Przywołując klasyka psychologii i pedagogiki, a zarazem doskonałego obserwatora zachowań dzieci, Lwa Wygotskiego, dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze, same ustalają jak, czego i kiedy będą chciały się uczyć. Nie są zdeterminowane programem ułożonym przez kogokolwiek, same czerpią z najbliższego środowiska to, co jest im potrzebne. Przykładem może być rozwój mowy dziecka. W ograniczony sposób jest to proces zaplanowany przez dorosłego – nie można zaplanować, kiedy dziecko zacznie mówić. Można powiedzieć, że jest to proces naturalny. Podobnie może być z pisaniem, czytaniem, zadawaniem pytań, stawianiem hipotez – nigdy dorosły nie będzie wiedział, w którym momencie dziecko zainteresuje się jakimś tematem lub zacznie wykonywać różne czynności. Rolą dorosłego w takiej sytuacji będzie obserwowanie dziecka i podjęcie działań, gdy zauważy, że dziecko chce zdobyć nową umiejętność, chce czegoś się dowiedzieć, a może zmaga się ze swoimi emocjami.

Więcej >>